Herstart tennis

Er gloort licht aan de horizon!  Eindelijk kan er, weliswaar onder strenge regels, vanaf maandag 11 mei weer getennist worden.

Gezien de strenge regels vanwege de ernst van de situatie, alsook het feit dat er gehandhaafd zal worden, doen wij jullie hierbij de voorwaarden toekomen waaronder jullie kunnen tennissen. Indringend verzoeken wij jullie je aan deze regels te houden.

 • Er mag alleen getennist worden als er een toezichthouder aanwezig is.

Het bestuur heeft besloten dat de eerste 2 weken een bestuurslid aanwezig zal zijn om de rol van toezichthouder te vervullen. Hierna zal de situatie opnieuw beoordeeld worden.

 • Openingstijd tennisbaan: van ma t/m do van 19.30 uur tot 22.30 uur.

Er kan op andere tijdstippen nog niet getennist worden. Alleen de trainingen van Wim zijn buiten deze uren toegestaan.

 • Alleen het enkelspel is toegestaan.

Er kan nog niet gedubbeld worden om de anderhalve meter afstand te waarborgen.

 • We hanteren vaste speeltijdstippen.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen te tennissen, zal de toezichthouder erop toezien dat vaste speeltijdstippen gehanteerd worden. We starten om 19.30u en elk halve uur wordt er gewisseld; de toezichthouder geeft een signaal.

Zijn er geen wachtenden, dan kun je doorspelen tot de volgende wissel. Is er een baan leeg, kun je op elk moment starten, maar er wordt, indien nodig, op het halve uur gewisseld!

 • Looproutes.

Op het terrein zijn, met behulp van verkeersborden, looproutes aangegeven. Volg deze looproutes en houd afstand van elkaar. Neem alle spullen mee op de baan, zodat je niet tegen het verkeer inloopt.

 • Hygiëne-maatregelen.
 • Reinig je handen voor het betreden van de baan met het desinfecterend middel dat bij de ingang van de banen staat.
 • Het scorebord alsook het afhangbord worden niet gebruikt (dus ook niet aanraken).
 • Je veegt de baan met handschoenen aan (liggen klaar om meegenomen te worden als je de baan betreedt). Deponeer deze na afloop in de emmer bij de uitgang van de baan.
 • Bij het verlaten van de baan, was je weer je handen met het desinfecterend middel bij de baanuitgang.
 • Ballen mogen slechts eenmaal per 24 uur gebruikt worden (ga je dus een dag later weer tennissen, gebruik dan andere ballen).
 • Ga vooraf thuis naar de wc, zodat je geen gebruik hoeft te maken van het toilet in het clubgebouw.

De kantine zal niet geopend zijn. Neem dus je eigen drinken mee. Kom maximaal 10 minuten voordat je wil gaan tennissen naar de tennisbaan en ga na afloop ook direct naar huis. Neem ook je lidmaatschapskaart mee, zodat er geen vreemden op de baan komen.

Wij zijn er ons bewust van dat bovenstaande regels niet leuk zijn. Zodra de regels veranderen, zullen wij jullie natuurlijk direct op de hoogte stellen.

Houd je, in het belang van jezelf en van de vereniging, aan deze regels en volg de instructies van de toezichthouder op.

Het bestuur LTC Gulpen