Ledenvergadering gehouden online op 26 februari 2021

Ledenvergadering

Natuurlijk wil iedereen elkaar bij het begin van het tennisseizoen in levenden lijve zien en mooie tennisplannen maken voor de komende zomer, maar corona is nog steeds onder ons en daarom werd de algemene ledenvergadering online gehouden. Deze nieuwe vorm van vergaderen had zijn eigen dynamiek en kende een hoge opkomst. ( 1 persoon méér dan vorig jaar!)

Wat zijn de highlights?

We mogen weer tennissen!

Vanaf 16 maart mogen jong en oud weer in de buitenlucht tennissen. Daarom worden de banen voor die datum al in gereedheid gebracht, zodat iedereen terecht kan. Daarmee zijn we weken eerder open dan andere jaren. LTC Gulpen biedt met het openstellen van het tennispark voor de leden en (betalende) niet-leden alle mogelijkheid om gezond en safe te sporten in de buitenlucht.

Ook de tennistrainingen voor jong en oud worden weer opgestart.

Wat de competities betreft, moeten we nog even geduld hebben.

In samenwerking met de tennisclubs uit Mechelen en Wijlre wordt gewerkt aan plannen voor de jeugd. Bijvoorbeeld wordt gedacht aan een pizzatoernooi en wedstrijdjes.

Andere voornemens zijn om via een gezamenlijke PR-campagne mensen te stimuleren om te gaan tennissen. Tennis buiten kan voor velen een gezond en veilig alternatief zijn voor het binnen sporten. Via onze website willen we dat proces ondersteunen.

Ons park wordt tiptop onderhouden.

In 2019 en 2020 is een groot aantal verbeteringen aangebracht aan ons park, aan de kantine en aan de banen, die heel goed zijn uitgepakt. Daar kunnen we nu de vruchten van plukken als we geleidelijk aan meer mogen als de coronamaatregelen worden afgebouwd. Onze kantine en terras zien er piekfijn uit. Met dank aan de leden van de betreffende commissies en natuurlijk onze vrijwilligers in vaste dienst die met hoge inzet banen, kantine en park tiptop op orde houden. Hulde!

Visieplan wordt vanaf dit jaar opgepakt.

De uitrol van het visieplan, dat begin 2020 werd vastgesteld, werd door de Corona natuurlijk verstoord. Maar zodra we weer meer fysiek bij elkaar mogen komen, gaat het bestuur samen met de leden dit plan weer oppakken. In dat kader zoeken we de samenwerking met de leden om de diverse commissies te versterken. Denk aan ledenwerving, sponsoring en jeugd. Ondertussen worden wel op basis van de aanbevelingen uit het visieplan de samenwerkingsbanden met andere tennisclubs uit de gemeente Gulpen-Wittem opgepakt.

Financieel

Vanwege de corona verliepen de inkomsten en uitgaven in 2020 natuurlijk heel anders dan normaal. Met behulp van de tegemoetkoming van het Rijk vanwege de corona konden we dit jaar financieel toch boven water blijven. De rekening 2020 als de begroting 2021 werden door de ledenvergadering vastgesteld.

Als we kijken hoe iedereen financieel offers moet brengen in deze moeilijke tijden, dan vonden we het gepast om de contributie dit jaar niet te verhogen. De ledenvergadering stemde daarmee unaniem in.