Nieuwste ontwikkelingen

Beste leden LTC Gulpen,

De afgelopen week is het tennispark, onder voorwaarden, weer geopend.

Als bestuur hebben wij, vanwege de strenge regelgeving, als toezichthouder gefungeerd; dit was een tijdelijke maatregel.

Inmiddels hebben we een betere oplossing gevonden: we hebben via onze KNLTB-club-app een afhangbord geactiveerd, waarmee je digitaal een baan moet reserveren.

De voordelen zijn dat de toestroom gereguleerd wordt en dat jullie de gehele week, nog steeds onder voorwaarden, gebruik kunnen maken van de banen.

Wij moeten er wel op kunnen vertrouwen dat jullie je aan de regels houden. Weet dat de Gemeente kan handhaven en eventueel boetes kan uitdelen als men zich niet aan de regels houdt.

Werkwijze:

Je activeert de KNLTB-app op je telefoon. Na vermelding van jouw bondsnummer (staat op de KNLTB-pas), doorloop je de aanmeldingsprocedure.

Als je deze app geactiveerd hebt, kun je onder ‘spelen’ op de app een baan reserveren. Weet dat je alleen het enkelspel mag spelen! Er zijn meestal 4 banen beschikbaar; baan 3 is op maandag, woensdag en donderdag op bepaalde uren gereserveerd voor de trainingen. Die staan al in de app.

Op het moment dat je gereserveerd hebt, krijgen jij en jouw tennispartner via de mail een bevestiging toegezonden.

Je kunt een baan voor een half uur reserveren. Zijn er geen wachtenden, dan kun je doorspelen. Zijn er wel wachtenden, ga dan van de baan af en reserveer evt. voor een volgend tijdstip opnieuw een baan via de app.

Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan. Ga er dus niet op goed geluk heen.

Kom kort voor aanvang van het speelmoment naar het park, zodat er zo weinig mogelijk mensen aanwezig zijn en vertrek daarna onmiddellijk.

Regels:

  • Je mag alleen spelen als je via de app de baan gereserveerd hebt.
  • Alleen het enkelspel is toegestaan (behalve voor mensen uit hetzelfde huishouden).

Om de 1,5m- afstand te waarborgen kan er dus niet gedubbeld worden (het lijkt erop dat dit vanaf 1 juni wel weer mag).

  • Houd je aan de gereserveerde speeltijd. 

Zijn er geen wachtenden, dan reserveer je in de app de baan voor het komende halve uur en kun je doorspelen. Dit in verband met mogelijke controle door handhaving.

  • Looproutes. 

Op het terrein zijn looproutes aangegeven: banen 1 en 3 via de zijkant (lage hek) en banen 2 en 4 via de kopse kant (hoge hek). Volg deze looproutes en houd afstand van elkaar. Neem alle spullen mee de baan op, zodat je niet onnodig hoeft te lopen.

  • Hygiëne-maatregelen (naast de algemeen geldende).

·         Desinfecteer je handen voor het betreden van de baan.

·         Het scorebord alsook het afhangbord mogen niet gebruikt worden.

·         Bij het verlaten van de baan desinfecteer je weer je handen.

·         Ga vooraf thuis naar de wc, zodat je geen gebruik hoeft te maken van het toilet in het clubgebouw.

  • Verlaat het terrein meteen na afloop van het spelen en blijf niet hangen voor een gezellig praatje!!!!!!!
  • Kantine en terras blijven gesloten.
  • Het corona-aanspreekpunt van de vereniging is Truus Crijns (0633767292)
  • Mocht er handhaving komen, bel Truus indien nodig.

Tot slot. De KNLTB-pas van het afgelopen jaar is nog steeds geldig en kan dus ook gebruikt worden om op het park te komen en om eventueel bij hoge nood(zaak) het toilet te bezoeken. De kleedruimtes mogen niet gebruikt worden en zijn dan ook gesloten.

De KNLTB heeft afgelopen jaar haar beleid m.b.t. passen gewijzigd; deze worden niet meer, zoals voorheen, jaarlijks vernieuwd.

Het bestuur LTC Gulpen