• bedrijfsadviesburo_elmida.jpg
 • c-adha.jpg
 • auto_harings.jpg
 • de_gulden_hoeck.jpg
 • vliegen_woninginrichting.jpg


Hoi allemaal,

Het is zover vanaf vandaag t/m woensdag 1 juli a.s. kunnen teams zich inschrijven voor de KNLTB Competitie 2020.

Bij inschrijving moet er een ploegopgave gedaan worden, deze informatie is nodig om een goede indeling te maken aldus de KNLTB.

Vanuit de KNLTB zijn een aantal maatregelen genomen mbt het organiseren van de competitie in de anderhalvemetersamenleving.

Maatregel 1: op tijd spelen in alle avondcompetities

Tijdens alle avondcompetities van de KNLTB Competitie 2020 wordt op tijd gespeeld.  Het is een eenmalige maatregel als gevolg van de coronamaatregelen.  De variabele aanvangstijden (tussen 19.00 – 20.00 uur) zullen er mede voor zorgen dat de stroom van spelers naar en van het park verlopen volgens de anderhalvemeter-regel.

Maatregel 2: versoepelen regelgeving wachten bij slecht weer

Om tegen te gaan dat bij slecht weer het clubhuis volstroomt en er niet voldaan kan worden aan de anderhalvemeter-regel heeft de KNLTB besloten dat het niet verplicht is om bij slecht weer 2 uur (1 uur bij avondcompetities) te wachten.

Graag reageren voor 25 juni a.s.!

Opgeven kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groet,

Sigrid Corneillie

Vereniging Competitie leidster LTC Gulpen

Beste leden,

De overheid en KNLTB hebben ons toestemming gegeven om het dubbelspel (met inachtneming van de 1,5m-regel) weer toe te staan.

Zodoende worden de regels (deels) aangepast:

Alleen leden hebben toegang tot het park.

Het park is afgesloten en is enkel toegankelijk met een pasje.

Controleer, bij het als laatste verlaten van het terrein, dat de poort in het slot gevallen is!

De kantine en het terras blijven gesloten.

Spelen is alleen toegestaan na reservering op de KNLTB-app.

Als je gaat tennissen, moet je eerst een baan reserveren op de speciale KNLTB-app (enkel voor leden). Hierdoor is voor iedereen duidelijk of er banen vrij zijn en wordt de toeloop gereguleerd.

Je krijgt via de mail een bevestiging; deze mail is tevens het bewijs van reservering bij een eventuele controle door handhaving. Na afloop krijg je een melding dat je ter plekke niet bevestigd hebt;

deze melding kun je (vooralsnog) negeren.

Aankomst/vertrek.

Je dient maximaal 10 minuten vóór aanvang naar het park te gaan en direct na afloop het park te verlaten.

Speelduur.

Je kunt voor het enkelspel maximaal een half uur een baan reserveren en voor het dubbelspel een uur.

Houd je aan de gereserveerde speeltijd; is er geen reservering op ‘jouw’ baan voor het komende halve/hele uur, reserveer dat dan via de app en speel door.

Looproutes

Op het terrein zijn (de normale) looproutes aangegeven. Volg deze looproutes en houd afstand van elkaar. Neem alle spullen mee de baan op, zodat je niet ‘tegen het verkeer inloopt’.

Hygiëne-maatregelen (naast de algemeen geldende).

 • Reinig je handen vóór het betreden van de baan met het desinfecterende middel dat klaarstaat.
 • Het scorebord en het afhangbord mogen niet gebruikt worden.
 • Bij het verlaten van de baan, reinig je weer je handen met het desinfecterende middel.
 • Ga vooraf thuis naar het toilet, zodat je geen gebruik hoeft te maken van het toilet in ons clubgebouw (is mogelijk in uiterste nood).

Jeugd.

Jeugdspelers (tot 18 jaar) mogen alleen spelen onder toezicht van de trainer of een toezichthouder (herkenbaar aan geel hesje).

BELANGRIJK:

Verlaat het terrein direct na het spelen of na de training en blijf niet hangen voor een gezellig praatje!

Weet dat je onze vereniging schade kunt berokkenen als je je niet aan de regels houdt; wij kunnen een boete krijgen als leden zich niet aan de richtlijnen houden.

Corona-aanspreekpunt LTC Gulpen

Truus Crijns  0633767292

Mocht het nodig zijn, kun je haar altijd bellen.

Bestuur LTC Gulpen

Beste leden LTC Gulpen,

De afgelopen week is het tennispark, onder voorwaarden, weer geopend.

Als bestuur hebben wij, vanwege de strenge regelgeving, als toezichthouder gefungeerd; dit was een tijdelijke maatregel.

Inmiddels hebben we een betere oplossing gevonden: we hebben via onze KNLTB-club-app een afhangbord geactiveerd, waarmee je digitaal een baan moet reserveren.

De voordelen zijn dat de toestroom gereguleerd wordt en dat jullie de gehele week, nog steeds onder voorwaarden, gebruik kunnen maken van de banen.

Wij moeten er wel op kunnen vertrouwen dat jullie je aan de regels houden. Weet dat de Gemeente kan handhaven en eventueel boetes kan uitdelen als men zich niet aan de regels houdt.

Werkwijze:

Je activeert de KNLTB-app op je telefoon. Na vermelding van jouw bondsnummer (staat op de KNLTB-pas), doorloop je de aanmeldingsprocedure.

Als je deze app geactiveerd hebt, kun je onder ‘spelen’ op de app een baan reserveren. Weet dat je alleen het enkelspel mag spelen! Er zijn meestal 4 banen beschikbaar; baan 3 is op maandag, woensdag en donderdag op bepaalde uren gereserveerd voor de trainingen. Die staan al in de app.

Op het moment dat je gereserveerd hebt, krijgen jij en jouw tennispartner via de mail een bevestiging toegezonden.

Je kunt een baan voor een half uur reserveren. Zijn er geen wachtenden, dan kun je doorspelen. Zijn er wel wachtenden, ga dan van de baan af en reserveer evt. voor een volgend tijdstip opnieuw een baan via de app.

Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan. Ga er dus niet op goed geluk heen.

Kom kort voor aanvang van het speelmoment naar het park, zodat er zo weinig mogelijk mensen aanwezig zijn en vertrek daarna onmiddellijk.

Regels:

 • Je mag alleen spelen als je via de app de baan gereserveerd hebt.
 • Alleen het enkelspel is toegestaan (behalve voor mensen uit hetzelfde huishouden).

Om de 1,5m- afstand te waarborgen kan er dus niet gedubbeld worden (het lijkt erop dat dit vanaf 1 juni wel weer mag). 

 • Houd je aan de gereserveerde speeltijd. 

Zijn er geen wachtenden, dan reserveer je in de app de baan voor het komende halve uur en kun je doorspelen. Dit in verband met mogelijke controle door handhaving.

 • Looproutes. 

Op het terrein zijn looproutes aangegeven: banen 1 en 3 via de zijkant (lage hek) en banen 2 en 4 via de kopse kant (hoge hek). Volg deze looproutes en houd afstand van elkaar. Neem alle spullen mee de baan op, zodat je niet onnodig hoeft te lopen.

 • Hygiëne-maatregelen (naast de algemeen geldende).

·         Desinfecteer je handen voor het betreden van de baan.

·         Het scorebord alsook het afhangbord mogen niet gebruikt worden.

·         Bij het verlaten van de baan desinfecteer je weer je handen.

·         Ga vooraf thuis naar de wc, zodat je geen gebruik hoeft te maken van het toilet in het clubgebouw.

 • Verlaat het terrein meteen na afloop van het spelen en blijf niet hangen voor een gezellig praatje!!!!!!!
 • Kantine en terras blijven gesloten.
 • Het corona-aanspreekpunt van de vereniging is Truus Crijns (0633767292)
 • Mocht er handhaving komen, bel Truus indien nodig.

Tot slot. De KNLTB-pas van het afgelopen jaar is nog steeds geldig en kan dus ook gebruikt worden om op het park te komen en om eventueel bij hoge nood(zaak) het toilet te bezoeken. De kleedruimtes mogen niet gebruikt worden en zijn dan ook gesloten.

De KNLTB heeft afgelopen jaar haar beleid m.b.t. passen gewijzigd; deze worden niet meer, zoals voorheen, jaarlijks vernieuwd.

Het bestuur LTC Gulpen

Er gloort licht aan de horizon!  Eindelijk kan er, weliswaar onder strenge regels, vanaf maandag 11 mei weer getennist worden.

Gezien de strenge regels vanwege de ernst van de situatie, alsook het feit dat er gehandhaafd zal worden, doen wij jullie hierbij de voorwaarden toekomen waaronder jullie kunnen tennissen. Indringend verzoeken wij jullie je aan deze regels te houden.

 • Er mag alleen getennist worden als er een toezichthouder aanwezig is.

Het bestuur heeft besloten dat de eerste 2 weken een bestuurslid aanwezig zal zijn om de rol van toezichthouder te vervullen. Hierna zal de situatie opnieuw beoordeeld worden.

 • Openingstijd tennisbaan: van ma t/m do van 19.30 uur tot 22.30 uur.

Er kan op andere tijdstippen nog niet getennist worden. Alleen de trainingen van Wim zijn buiten deze uren toegestaan.

 • Alleen het enkelspel is toegestaan.

Er kan nog niet gedubbeld worden om de anderhalve meter afstand te waarborgen.

 • We hanteren vaste speeltijdstippen.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen te tennissen, zal de toezichthouder erop toezien dat vaste speeltijdstippen gehanteerd worden. We starten om 19.30u en elk halve uur wordt er gewisseld; de toezichthouder geeft een signaal.

Zijn er geen wachtenden, dan kun je doorspelen tot de volgende wissel. Is er een baan leeg, kun je op elk moment starten, maar er wordt, indien nodig, op het halve uur gewisseld!

 • Looproutes.

Op het terrein zijn, met behulp van verkeersborden, looproutes aangegeven. Volg deze looproutes en houd afstand van elkaar. Neem alle spullen mee op de baan, zodat je niet tegen het verkeer inloopt.

 • Hygiëne-maatregelen.
 • Reinig je handen voor het betreden van de baan met het desinfecterend middel dat bij de ingang van de banen staat.
 • Het scorebord alsook het afhangbord worden niet gebruikt (dus ook niet aanraken).
 • Je veegt de baan met handschoenen aan (liggen klaar om meegenomen te worden als je de baan betreedt). Deponeer deze na afloop in de emmer bij de uitgang van de baan.
 • Bij het verlaten van de baan, was je weer je handen met het desinfecterend middel bij de baanuitgang.
 • Ballen mogen slechts eenmaal per 24 uur gebruikt worden (ga je dus een dag later weer tennissen, gebruik dan andere ballen).
 • Ga vooraf thuis naar de wc, zodat je geen gebruik hoeft te maken van het toilet in het clubgebouw.

De kantine zal niet geopend zijn. Neem dus je eigen drinken mee. Kom maximaal 10 minuten voordat je wil gaan tennissen naar de tennisbaan en ga na afloop ook direct naar huis. Neem ook je lidmaatschapskaart mee, zodat er geen vreemden op de baan komen.

Wij zijn er ons bewust van dat bovenstaande regels niet leuk zijn. Zodra de regels veranderen, zullen wij jullie natuurlijk direct op de hoogte stellen.

Houd je, in het belang van jezelf en van de vereniging, aan deze regels en volg de instructies van de toezichthouder op.

Het bestuur LTC Gulpen

Tijdens de ledenvergadering van 2019 heeft een aantal leden gevraagd om een meerjarige visie als basis voor het te voeren beleid. Dit plan staat hieronder ter inzage.  

Met dank aan de opstellers: Frans Crijns, Jo Heusschen, Daphne van der Velden, Sigrid Corneillie en Audrey Scheffer.

 Beleidsplan

Clubkampioenschappen 2019

Komende zondag zijn de finales van de clubkampioenschappen!

Het programma ziet er als volgt uit:
- Damesdubbel 12.00 uur: Truus (Crijns)/Edith - Sigrid/Manuela
- Herendubbel 13.30 uur: Lerau/Bert - Maurice/Roland
- Mixeddubbel 15.00 uur: Lerau/Sigrid - Jo/Trudy

De kantinecommissie zorgt voor de hapjes en drankjes. Tot zondag!

 

 

Beste leden, de data voor de voorjaarscompetitie 2019 zijn bekend, de indeling moet nog volgen. 

 

Privacy Policy

LTC Gulpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LTC Gulpen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als LTC Gulpen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door LTC Gulpen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over evenementen, uitnodigingen en andere nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LTC Gulpen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door LTC Gulpen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

LTC Gulpen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens LTC Gulpen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

LTC Gulpen

Ringweg 16

6271 AK

Gulpen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.