Alle leden hebben het recht van introductie onder de volgende voorwaarden:

  • een lid mag maximaal 10 maal per seizoen introduceren.
  • een persoon mag maximaal 4 maal door een of meer leden worden geïntroduceerd.
  • het lid is verantwoordelijk voor het doen en laten van de íntroducé.
  • de introducé maakt zijn spelrecht kenbaar door het plaatsen van zijn introductiekaart op het afhangbord.

Tarief per tijdsperiode:
jeugd € 2,50
volwassenen € 5,00

Tijdsperiodes zijn:
08.00 tot 13.00 uur
13.00 tot 18.00 uur
18.00 tot 23.00 uur

Introductiekaarten zijn verkrijgbaar bij:

Woninginrichting Vliegen, Passage 6, te Gulpen
Kantine LTC Gulpen, Ringweg 16, te Gulpen (alleen tijdens de reguliere kantinediensten)