De speelsterktes en adressen van de andere tennisclubs vindt u op de site van de KNLTB ( www.knltb.nl ).

Let op : tijdig invoeren. Boetes voor te laat of foutief invoeren worden op het betreffende team verhaald. Dit geldt ook voor overige boetes van een team of speler.

De competitiebescheiden en de ballen worden eind maart in de kantine aan de aanvoerders van de teams uitgereikt. De senioren teams betalen dan ook de ballen (prijs bekend na inkoop door bestuur). De inschrijvingsgelden en ballen jeugdteams worden door de club betaald.over de laatste competitiewetenswaardigheden.

De verenigings-competitieleider is Sigrid Corneillie.

Alvast heel veel plezier en succes!!!!