Senioren  € 140,00
Junioren (12 tot en met 17 jaar) * €   46,50
Pupillen (tot en met 11 jaar) * €   26,00
Gezinsabonnement **  € 280,00

* (peildatum 1 januari)

* * Gezin : 2 ouders en minimaal 2 inwonende kinderen jonger dan 18 jaar

 

De contributie moet zijn betaald vóór de op de factuur vermelde datum. 

Indien de contributie niet tijdig is ontvangen bestaat er géén speelrecht.

Beëindiging van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen moet vóór 1 januari gebeuren. Bij latere afmelding zal de aan de KNLTB afgedragen contributie in rekening worden gebracht.

Ieder nieuw lid ontvangt een pas die toegang geeft tot het park en de kleedruimte van het clubhuis. Hiervoor bedraagt de borg € 10,00, terug te ontvangen bij inlevering van de onbeschadigde pas.