Commissies

Om de doelstellingen van de vereniging te kunnen uitvoeren wordt jaarlijks een aantal commissies benoemd. De commissies coördineren op hun beurt de activiteiten die nodig zijn om hun taakomschrijving (hieronder vermeld) te kunnen uitvoeren. Bij deze activiteiten hebben de commissies de medewerking nodig van de leden.

Deze medewerking is één van de steunpilaren van een gezonde vereniging.

Jeugdcommissie

?

Kantinecommissie

Deze commissie bestaat uit Daphne van der Velde, Simone v Wanrooij en Jelle Narinx

Technische commisie

De technische commissie bestaat uit Audrey Scheffer en Sigrid Corneille. Sigrid is tevens de competitieleider.