BAANREGLEMENT

 1. Op onze banen is een speeltijden reglement van kracht dat door het bestuur wordt vastgesteld.
 2. De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen ( geen noppen op grove zolen).
 3. Het hinderen van de spelers op de (andere) banen is niet toegestaan. Het ophalen en oprapen van ballen, die op andere banen terecht zijn gekomen, gebeurt als daar het spel wordt onderbroken.
 4. De leden zijn mede verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de banen. Daarom zijn alle spelers verplicht:
  • voor het spelen de banen te sproeien.
  • na afloop van hun spel de banen te vegen met het daarvoor aanwezige sleepnet. De sleeprichting is zoals aangegeven op het mededelingenbord bij de kantine.
  • tot medio mei twee meter voor, en twee meter achter de base-line te walsen.
 5. Regenplassen, die op de banen zijn blijven staan, mogen niet op een of andere wijze worden verwijderd. Alleen de parkcommissie en het bestuur kan hiervoor ontheffing verlenen. Deze regel geldt ook tijdens wedstrijden.
 6. De parkcommissie en het bestuur zijn bevoegd een of meerdere banen te sluiten voor het plegen van onderhoud of indien dit door de toestand van de bodem of weersgesteldheid nodig is. Deze regel geldt ook tijdens wedstrijden.

SPEELTIJDEN REGLEMENT

 1. De speeltijden zijn tussen 7.00 en 23.00 uur.
 2. Door het zelf reserveren via de KNLTB club app verkrijgt het lid of de introducé, een speeltijd van 15 minuten. Voor een enkelspel is de maximale speeltijd dus 2 maal 15 minuten en voor een dubbelspel 4 maal 15 minuten. Dit uiteraard alleen als alle bespeelbare banen bezet zijn.
 3. Wanneer twee of meer banen gebruikt worden voor trainingen, competitie of andere wedstrijden, is de speeltijd op een baan maximaal 30 minuten, ongeacht het aantal spelers per baan.
 4. Speelrechten (geldende van maandag t/m vrijdag):
  • Tot 19.00 uur heeft ieder lid gelijke speelrechten.
  • Junioren van 12 tot 14 jaar hebben van 19.00 tot 20.00 speelrecht op baan 3 en 4.
  • Seniorleden en Junioren van 15 t/m 17 jaar hebben speelrecht op alle banen.
  • Mochten banen onbezet zijn dan mogen ook Junioren en Pupillen hiervan gebruik maken totdat senioren op de baan willen spelen.
  • Op woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur zijn alle banen gereserveerd voor jeugdactiviteiten.Geldende regels op zaterdag/zon -en feestdagen:
  • Op baan 3 en 4 heeft ieder lid tot 19.00 uur gelijke speelrechten.
  • Baan 1 en 2 zijn bestemd voor Senior leden en Junioren van 15 t/m 17 jaar.
  • Na 19.00 uur geldt verder de regeling zoals omschreven voor maandag t/m vrijdag.
  • Wanneer Senior leden en Junior/Pupillen leden samen spelen gelden de rechten van junioren c.q. pupillen.
  • Voor introducés gelden dezelfde rechten als voor leden.
 5. Het reserveren via de KNLTB club app is verplicht