Werkinstructie bardienst

Werkinstructies bardiensten

 

De bardienst binnen onze vereniging is en blijft vrijwilligerswerk. Ook dit jaar hopen we weer op medewerking van leden voor het bezetten van een bardienst, want “vele handen maken licht werk”.

Verder heeft degene die bardienst draait ook recht op hulp, steun en begrip van de aanwezige leden. Meehelpen stoelen buiten en weer binnen zetten, hulp bij de afwas zijn zo van die kleine dingen die de bardienst verlichten en de sfeer van saamhorigheid binnen de club verhogen.

Om u voor te bereiden op die rol hierbij een paar opmerkingen over de bardienst:

Het wettelijk kader

Sportkantines, zoals onze bar, vallen onder de drank- en horecawet waarvan een nieuwe versie sinds 13 april 2000 in werking is getreden. Op grond van die wet is het verplicht dat er minimaal twee leden zijn die belast zijn met de leiding van de kantine die de “Verklaring Sociale Hygiëne” in hun bezit hebben. In de bar zijn aanwezig een set gedragsregels en een reglement zoals dat in januari 2002 tijdens de jaarvergadering vastgesteld is.

Officieel heet het stuk: “bestuursreglement alcohol in sportkantines“. Hierin staat verwoord hoe wij als vereniging met alcohol willen omgaan. Als u bardienst hebt kunt u een exemplaar van het reglement toegestuurd krijgen, zodat u zich vooraf over een en ander kunt informeren.

Taakomschrijving van een bardienst

De weekverantwoordelijke

De weekverantwoordelijke haalt vrijdag of zaterdag 2 mapjes op bij Vliegen Woninginrichting. Denk eraan dat de mapjes niet meer gedurende de hele week opgehaald kunnen worden! De weekverantwoordelijke belt in het weekend alle barmedewerkers van de komende week op om ze aan de bardienst te herinneren en afspraken te maken over de mapjes. Er moet dus geregeld worden hoe de medewerker aan het mapje komt en hoe / aan wie hij of zij het mapje doorgeeft. Voor de mensen die op woensdag tennissen en zelf afwisselend de bardienst draaien verandert er niets, zij hebben een aparte map en daar hoeft de weekverantwoordelijke niets voor te doen.

Na de week levert de weekverantwoordelijke zaterdag of dinsdag de 2 gebruikte mapjes in bij Vliegen Woninginrichting.

De barmedewerkers

In het mapje zit een sleutel om De Branding te openen en overal het licht aan te maken. Uiteraard niet al de baanverlichting aanmaken als er niemand aan het tennissen is en de baanverlichting uitmaken als de banen niet meer gebruikt worden. In het mapje zit ook een barformulier om het begin- en eindbedrag van de bardienst in te vullen. Dit dus niet vergeten bij aanvang van je bardienst!

Mocht iemand trouwens echt verhinderd zijn dan aub zelf ruilen met iemand die op een ander moment ingepland staat en wiens dienst jij dan kunt overnemen. Als je geruild hebt, dit wel even doorgeven aan de kantine commissie via de mail (kc-ltcgulpen@hotmail.com),  zodat onze planning klopt en wij daar de weekverantwoordelijke over kunnen informeren!

Denk bij het afrekenen natuurlijk ook aan de veranderde prijzen. In het mapje zitten de eerder genoemde barformulieren met de nieuwe prijzen.

Net zoals in het verleden eindigt de bardienst trouwens gewoon om 23.00 uur, en start deze om 19.00 uur (in de zomermaanden 20.00 uur).

Mochten er tijdens de bardienst dringende vragen zijn, kun je uiteraard altijd even een van de leden van de kantinecommissie bellen.

 

OPROEP AAN ALLE LEDEN:

HOU BIJ HET VERLATEN VAN DE BAR EN HET TENNISTERREIN REKENING MET DE OMWONENDEN.

VOOR DE COMPETITIETEAMS

Het bewaren en bereiden van voedsel valt onder de Drank en Horecawet. Zodra etenswaren worden bereid moet volgens een hygiënesysteem (HACCP) gewerkt worden.

Om deze reden werken wij in onze kantine alleen met verpakte etenswaar waarbij de verantwoordelijkheid voor een deugdelijke bereiding bij de leverancier ligt. Als u toch voedsel wilt bereiden neem dan contact op met een lid van de kantinecommissie.

LAAT GEEN ETENSWAREN ACHTER IN DE KOELKAST VAN HET CLUBGEBOUW.

Voor de prijzen van de drank en de prijzen van etenswaren en snoep, zie de prijslijst in de kantine en op de rekeningbriefjes.

Tijdens toernooien kunnen andere prijzen gelden.

Op het einde van het seizoen kan vanwege de versheidsdatum en het alleen kunnen retourneren van volledige verpakkingen, bepaalde artikelen uit het assortiment gehaald worden en daardoor niet meer voorradig zijn.

Indien u specifieke wensen heeft ten aanzien van het assortiment laat dit dan de kantinecommissie even weten.

Indien uw verzoek realiseerbaar is en binnen onze vergunning past zullen wij ons best doen om aan uw wensen tegemoet te komen.

Verzoek aan onze leden

betaal uw consumpties contant (aan het einde van uw bezoek). De kantinecommissie hoopt u veelvuldig in de bar te mogen begroeten en wenst u een sportief en gezellig seizoen toe.