Tijdens de ledenvergadering van 2019 heeft een aantal leden gevraagd om een meerjarige visie als basis voor het te voeren beleid. Dit plan staat hieronder ter inzage.  

Met dank aan de opstellers: Frans Crijns, Jo Heusschen, Daphne van der Velden, Sigrid Corneillie en Audrey Scheffer.

 Beleidsplan